مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

فارسی

En Title

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

در سال 1386 با حضور تعدادی از خیرین پیشکسوت ،پزشکان ،کارشناسان و نماینده های ارگانها و سازمانهای مرتبط با سلامت با هدف پیشگیری بهتر از درمان و شعار 100=1 کاشت یک دانه پیشگیری، برداشت صد میوه سلامتی تشکیل گردید. و از سال 1389 در کلیه شهرستانهای استان انجمن خیرین بهداشت و سلامت تشکیل و هر سه ماه یکبار نشست مشورتی با رئیس ، مدیر عامل و رابط انجمن شهرستان ها انجام میگیرد.

کمک مالی

جهت اهداف کمک مالی آنلاین

اخبار

انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره و بازرسین مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)
Posted on Thursday, November 28, 2019

انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره و بازرسین مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

جلسه انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره و بازرسین مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) ر [...]

دویست و پانزدهمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی(ع))
Posted on Saturday, November 9, 2019

دویست و پانزدهمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی(ع))

دویست و پانزدهمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) در روز 1398/08 [...]

دویست و ]چهاردهمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی(ع))
Posted on Saturday, October 26, 2019

دویست و ]چهاردهمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی(ع))

دویست و چهاردهمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) در روز 1398/0 [...]

نوید کرامت ( نیازها )

Save
Goal
1.0%
2,000,000 Dollar
20,000,000,000 Dollar
مرکز روزانه سالمندان مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان

مرکز روزانه سالمندان مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان

با توجه افزایش روز افزون جمعیت سالمندان و بالا بودن موالید سالهای آخر 50 و اوایل 60 پیش بینی می شود [...]

Save
Goal
0.0%
0 Dollar
3,000,000,000 Dollar

بیماری ها

شیمی درمانی
Posted on Wednesday, May 30, 2018

شیمی درمانی

.

بیماری های پروستات
Posted on Wednesday, May 30, 2018

بیماری های پروستات

.

کلستومی
Posted on Tuesday, May 29, 2018

کلستومی

.

سخنرانی های علمی کاربردی

آشنایی و آموزش قوانین مالیاتی
Posted on Tuesday, November 26, 2019

آشنایی و آموزش قوانین مالیاتی

سخنرانی جناب آقای نریمانی مدرس محترم اداره امور مالیاتی استان اصفهان

توانبخشی ، وضعیت موجود ، نیازها
Posted on Monday, November 11, 2019

توانبخشی ، وضعیت موجود ، نیازها

سخنرانی جناب آقای دکتر بابک وحدت پور

برنامه تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها
Posted on Monday, October 28, 2019

برنامه تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها

سخنرانی سرکار خانم جعفری مسئول محترم واحد بهبود تغذیه

تغییرات جمعیتی و عواقب ناشی از آن
Posted on Saturday, October 12, 2019

تغییرات جمعیتی و عواقب ناشی از آن

سخنرانی سرکار خانم دکتر صادق رئیس محترم گروه مدیریت سلامت خانواده و جمعیت

بهداشت در هیئات عزاداری
Posted on Sunday, September 15, 2019

بهداشت در هیئات عزاداری

سخنرانی جناب آقای مهندس میرجهانیان سرپرست محترم گروه سلامت محیط معاونت بهداشتی

سبک زندگی سالم