مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

تماس با ما
 
آدرس

اصفهان ، خیابان ابن سینا ، مرکز بهداشت استان
مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)

 
تلفن
031-34476060-9   
 
 
پست الکترونیک
کد تصویر