مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

پیام

حاج محمد حسین صدیقی پور

امروزه در تمام کشورهای دنیا به اهمیت بهداشت و سلامت واقفند و آنچه مسلم است،دولت به تنهایی قادر به تأمین،حفظ و ارتقاء سلامت نمی باشند.لذا لازم است مشارکت های مردمی در این زمینه جلب گردد که با عنایت الهی خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی(ع)) در سال 1386 و انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان های استان اصفهان از سال 1389 شزوع به فعالیت نموده و تاکنون منشاء خدمات ارزنده ای بوده است بطوریکه در ادامه جهت استحضار مسئولین محترم و مردم شریف ماحصل تلاش های این مجموعه خدوم تقدیم می گردد.

ضمن قدردانی و ارج نهادن به زحمات و تلاش های مستمر مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی ، مرکز بهداشت استان ، مجمع و انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان های استان اصفهان ، امید است در راهی که با هم در پیش گرفته ایم ثابت قدم و استوار بمانیم.