مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

هیأت امناء
نام خانوادگینامردیفنام خانوادگینامردیف

شیرازی نژاد

رضا

34

ابریشم کار

علی

1

شیری

منصور

35

احمدی فر

مهدی

2

صدیقی پور

محمد حسین

36

اخوان مقدم

رحیم

3

صفاری

محمد حسین

37

اذانی

مهدی

4

صدری

دکترغلامحسین

38

اسحاقی

سید رضا

5

صادقیان

دکترغلامحسین

39

اکلیلی

حسن

6

طغیانی

حسن

40

آذین

حسین

7

عقدک

پژمان

41

آریا کیا

صدیقه

8

فاطمی

سید عظیم

42

بهرامی

غلامرضا

9

فامیل دردشتی

احمد

43

پشمی

رضوان

10

فدایی

رضا

44

جعفری

سکینه

11

فیض مند

محمدعلی

45

جعفری انارکی

محمد

12

قپانچی

اکرم

46

چوپانی

مرضیه

13

قریشی

سیدحسن

47

حاج کاظمیان

محسن

14

کجانی

محمدرضا

48

حاجی رستم

رضا

15

کلباسی

پروین

49

حجازی

سید محمد باقر

16

کلیشادی

رویا

50

حجت الاسلام و المسلمین گرجی

مهدی

17

گرامیان

ناهید

51

حجه فروش

مصطفی

18

گل احمر

محمد

52

حری

ابو القاسم

19

محزونیه

رضا

53

حمامی

رسول

20

محکم کار

سعید

54

حیدری

کمال

21

مدرس

احمدعلی

55

خراجی

منوچهر

22

ملک التجار

عبدالحسین

56

دهقان

محمد

23

ملک نائینی

جمال

57

رازی

 مهدی

24

مؤیدی

بهجت

58

راطبی

رحیم

25

میرزایان

جلال

59

رجالی

علی

26

میرلوحی

سید مرتضی

60

رضازاده

سید حسین

27

محمودزاده

علی

61

روحانی

محسن

28

نریمانی

علیرضا

62

روضاتی

سید نصیر

29

نعمت الهی

شهربانو

63

سجادی

سید علی

30

نوارچیان

امیرحسین

64

سیدنا

حسین

31

همتی ها

ایرج

65

سیف اللهی

عبدالحسین

32

یوسفیان

عبدالرضا

66

سلامتیان

علی محمد

33