مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان( امام هادی (ع))

به منظور بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب انسان های توانگر و نیک اندیش در گسترش امور بهداشت و سلامتی ،گسترش کمی و کیفی فرهنگ خیریه،سیاستگزاری و برنامه ریزی جهت هدایت اصولی و ساماندهی کمک ها و مشارکت های مردمی و خیرین به سمت نیازها و اولویت های اساسی و سلامت استان اصفهان،مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))با هدف " ترویج فرهنگ پیشگیری و سلامت " در سال 1386 تشکیل گردید و شعار " پیشگیری بهتر از درمان " و " 100=1 یعنی کاشت یک دانه پیشگیری معادل برداشت صد میوه سلامتی " را سرلوحه اهداف خیرخواهانه خود قرار داد. 

 

آخرین اخبار

سومین جلسه کمیته علمی- فرهنگی بوعلی سینا مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))
ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 8 شهریور 1397

سومین جلسه کمیته علمی- فرهنگی بوعلی سینا مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))

سومین جلسه کمیته علمی- فرهنگی بوعلی سینا مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))

رونمایی از نوسازی سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان در جشن بزرگ غدیر
ارسال شده در تاریخ شنبه 10 شهریور 1397

رونمایی از نوسازی سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان در جشن بزرگ غدیر

رونمایی از نوسازی سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان در جشن بزرگ غدیر

صد و هشتاد و نهمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))
ارسال شده در تاریخ شنبه 10 شهریور 1397

صد و هشتاد و نهمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))

صد و هشتاد و نهمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) در روز1397/06/1 [...]

صد و نودمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))
ارسال شده در تاریخ شنبه 24 شهریور 1397

صد و نودمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))

صد و نودمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) در روز1397/06/24 ساعت [...]