مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان( امام هادی (ع))

به منظور بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب انسان های توانگر و نیک اندیش در گسترش امور بهداشت و سلامتی ،گسترش کمی و کیفی فرهنگ خیریه،سیاستگزاری و برنامه ریزی جهت هدایت اصولی و ساماندهی کمک ها و مشارکت های مردمی و خیرین به سمت نیازها و اولویت های اساسی و سلامت استان اصفهان،مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))با هدف " ترویج فرهنگ پیشگیری و سلامت " در سال 1386 تشکیل گردید و شعار " پیشگیری بهتر از درمان " و " 100=1 یعنی کاشت یک دانه پیشگیری معادل برداشت صد میوه سلامتی " را سرلوحه اهداف خیرخواهانه خود قرار داد. 

 

آخرین اخبار

صد و هشتاد و سومین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))
ارسال شده در تاریخ شنبه 22 اردیبهشت 1397

صد و هشتاد و سومین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))

صد و هشتاد و سومین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) در روز 97/02/22 [...]

بیستمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مجمع و انجمن بهداشت و سلامت شهرستان ها
ارسال شده در تاریخ شنبه 22 اردیبهشت 1397

بیستمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مجمع و انجمن بهداشت و سلامت شهرستان ها

بیستمین نشست انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها روز شنبه مورخ 97/02/22 با حضور جناب آقای دکتر صاد [...]

جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)
ارسال شده در تاریخ شنبه 12 اسفند 1396

جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

صد و هشتاد و یکمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) در روز 96/12/12 [...]

جلسه هیات مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))
ارسال شده در تاریخ چهارشنبه 30 خرداد 1397

جلسه هیات مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))

دومین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) در سال 97