مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

سایر

- تعریض محوطه ورودی و رنگ آمیزی خالدآباد توسط مشارکت های مردمی از طریق حساب انجمن شهرستان

- خاک ریزی محوطه مرکز خالد آباد به همت تعدادی از خیرین محترم

- هرس درختان در مرکز طرقرود به همت خیر نیکوکار خانم محمدی

- درخت کاری جلوی مرکز طرقرود به به همت خیر نیکوکار خانم شکوهی و یک خیر ناشناس

- سنگ ریزی جلوی مرکز طرقرود به همت خیر محترم جناب آقای حسن محمد حسینی

-گازرسانی به همت خیر نیکوکار خانم بیگم یارندی در خانه بهداشت یارند

- گازرسانی و امتیاز انشعاب گاز به همت خیر محترم جناب آقای حسین محسنی در خانه بهداشت هنجن

- رنگ آمیزی و نصب نرده ها به همت خیر محترم جناب آقای محمد لباف در خانه بهداشتت کشه

-تأمین هزینه چاپ تراکت سالک و تب کریمه کنگو توسط شهرداری بادردود در مرکز بادرود

- اهداء هزینه چاپ بنر توسط خیر محترم جناب آقای محمد اسدی در مرکز بادرود  

- تهیه توری پنجره جهت خانه بهداشت نسران توسط خیّر محترم جناب آقای محمد رودی

- تهیه توری پنجره و پرده جهت خانه بهداشت میلاجرد توسط خیّر محترم جناب آقای دکتر وشوشادی

-تأمین هزینه نقاشی ساختمان بیمارستان فاطمیه بادرود به همت خیر محترم جناب آقای علی کربلایی

- تأمین خدمات یک دستگاه بولدوزر به مدت ده روز و تهیه سنگ گرانیت جهت دیوار چینی طرح توسعه بیمارستان خاتم الانبیاء به همت خیّر محترم جناب آقای دکتر سید حسن شجاعت الحسینی

- رنگ آمیزی خانه بهداشت برز رود به همت خیّر محترم جناب آقای اسماعیلی (دهیار برز رود) و جمعی از خیرین روستای برز رود

- آسفالت ترانشه لوله گاز مرکز بهداشت ابیانه به همت خیّر محترم جناب آقای جهانگیر صادق ابیانه (دهیار ابیانه)

- تأمین هزینه شخم زدن باغچه های مرکز بهداشتی درمانی طرقرود به همت خیّر محترم جناب آقای قاسم احمدی

- کمک به ساخت ایستگاه پرستاری جهت بیمارستان فاطمیه بادرود به همت جناب آقای حسین آرمانی

- تعمیرات و رنگ آمیزی پایگاه بهداشتی کشه به همت خیّر محترم جناب آقای عبدالله رحیم طرقی

- محوطه سازی خانه بهداشت متین آباد توسط شورای اسلامی متین آباد

- محوطه سازی خانه بهداشت فمی توسط شورای اسلامی فمی

- آبیاری قطره ای جهت مرکز بهداشتی درمانی خالد آباد به همت خیّر محترم جناب آقای ایمان فرجی

-تامین نیاز مالی بخشی از محوطه سازی مرکز خالدآباد توسط شهرداری

- رنگ آمیزی خانه بهداشت نیه توسط مشارکت های مردمی از طریق حساب انجمن شهرستان

- رنگ آمیزی و نصب پرده پنجره جهت خانه بهداشت یارند توسط مشارکت های مردمی از طریق حساب انجمن شهرستان

- تهیه سرویس بهداشتی جهت خانه بهداشت ابیانه توسط مشارکت های مردمی از طریق حساب انجمن شهرستان

- رنگ آمیزی نرده های خانه بهداشت ده آباد توسط مشارکت های مردمی از طریق حساب انجمن شهرستان

- اهداء مبلغ نقدی جهت ساختمان اورژانس در محل طرح توسعه بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز به همت خیّر محترم جناب آقای دکتر سید جعفر میرترابی ، دکتر قاسم وشوشادی ،حاج عباس نجفی، نجف جهانی، آقا محمدی، حبیب وشاق ، حبیب اللهی ، حاج ضیا انصاری ،حاج حسین ادیب ،مبینی کشه ،خسرو کریمی ،اشرف واقفی، محمد رضا محمدی طامه ، دکتر حسن خان مهابادی،  ابوالقاسم مظاهری ، مهندس قصاعی، دکتر وکیل زاده هاتفی، حاج علی عسگری ، محمود نجفی ، حاجیه خانم پروین باباخانی ، حاج حسن اباذری، لیلی عسگری، خیّر ناشناس

- اهداء مبلغ نقدی جهت مرکز بهداشتی درمانی بادرود به همت خیّر محترم جناب آقای مهرداد کوشافر

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان فاطمیه توسط خیّر محترم سرکار خانم شمسی شریفی مقدم

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان فاطمیه توسط خیّر محترم جناب آقای سراجی

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای سیّد جعفر میرترابی

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای رضا علیرحیمی

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای ابوالفضل مطهری

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر ناشناس

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان نطنز  توسط خیّر محترم شهرستان

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان نطنز  توسط خیّر محترم جناب آقای اصغر مطهری اصل

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم شهرستان

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای علی عباسیان

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای ساربانی

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای رسول قنبریان

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز توسط خیّر محترم جناب آقای حاج حبیب وشاق

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز توسط خیّر محترم جناب آقای اصغر مطهری اصل

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز توسط خیّر محترم جناب آقای مهندس محمدرضا محمدی طامه

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای شهبازی

- اهداء وجه نقد جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر ناشناس

- ساخت استیشن بخش داخلی بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیرین محترم اخوان رسول و ماشاءاله شکاری  

- ساخت استیشن بخش رادیولوژی بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم سرکار خانم بتول بابایی

- اهداء سنگ ساختمانی جهت بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز توسط خیر محترم جناب آقای سید مرتضی میر محمد

- اهداء 10 تن آجر جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم جناب آقای محسن حیدریان

- بتن ریزی محوطه بیمارستان فاطمیه بادرود به متراژ 600 متر مربع توسط خیر محترم جناب آقای دکتر حسنعلی محققی بادی

- اهداء 200 عدد درخت و گل جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم جناب آقای علی فیروزیان