مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

دیوارکشی مرکز بهداشت دامنه

این مرکز یک واحد بهداشتی درمانی است که با پذیرش ارجاعات مربوط به پیشگیری ، مراقبت ها و بیماری های هدف (واگیردار و غیر واگیر ) ،مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی،سلامت روان ،اجتماعی و اعتیاد ،سلامت دهان و دندان ،مشاوره ژنتیک ،اختلالات تکاملی و بهداشت محیط و حرفه ای در خدمت هموطنان عزیز  خواهد بود و علاوه بر آن نظارت و مدیریت سلامت منطقه و پایگاههای سلامت تحت پوشش خود را بر عهده خواهد داشت.

*اهم خدمات سلامت قابل ارائه در این مرکز :

1-تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت خانوار مبتنی بر شناسه کدملی برای هر ایرانی و غیر ایرانی

2-خدمات سلامت خانواده و جمعیت (مادران باردار- تعالی  جمعیت)و خدمات مامایی

3- واکسیناسیون

4-برنامه مبارزه و کنترل بیماریهای واگیر

5-پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماری های مزمن و غیرواگیر

6-مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی

7-خدمات سلامت روان و اعتیاد ،سلامت شغلی ،مشاوره

8-خدمات پزشکی درمانی (درمان بیماران سرپایی)

9-خدمات سلامت دهان و دندان (خدمات دندانپزشکی)

10-تزریقات و پانسمان

11-ارائه خدمات مکمل دارویی

12-خدمات بهداشت محیط

12-خدمات بهداشت حرفه ای

14-خدمات تغذیه جامعه (در  مدارس ،مهدکودک و....)

15-خدمات مشاوره ژنتیک و تکامل کودکان

16-خدمات مشاوره ازدواج

17-خدمات مشاوره شیردهی

18-خدمات آزمایشگاهی (توسط بخش دولتی و خصوصی)

19-خدمات بهداشت مدارس

20-مدیریت خطر بلایا

21-و.......

 

 

 

منبع :برنامه دستورعمل اجرایی برنامه گسترش PHCبرای تحقق UHCدر مناطق شهری برای سال 1397 از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی