مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

تعمیر خانه بهداشت روستای هنجن

وظایف بهورزان در خانه بهداشت : بهورزان در راستای وظایف شغلی خدمات زیر را به جمعیت تحت پوشش خود در  روستای اصلی و روستاهای اقماری ارائه می نمایند.

1-  شناخت جمعیتی و زیست محیطی روستا، سرشماری خانوارها و جمع آوری اطلاعات آماری کامل جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت و تنظیم زیج حیاتی و پرونده خانوار

2- برقراری ارتباط با مردم و جلب مشارکت آنان در زمینه های مختلف بهداشتی

3- آموزش همگانی  سلامت  در کلیه زمینه های بهداشتی

4- ارائه مراقبت های بهداشتی شامل:

 • خدمات سلامت خانواده به کلیه گروههای هدف:
 • برنامه مراقبت کودک سالم (گروه سنی زیر 8 سال )
 • مراقبت های ادغام یافته ناخوشیهایاطفال و کودک مصدوم
 • مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران
 • مشاوره قبل از ازدواج
 • ارائه خدمات باروری سالم و برنامه های جمعیت
 • سلامت دهان ودندان
 • آموزش تغذیه
 • سلامت گروه سنی سالمندان
 • سلامت گروه سنی  میانسالان
 • سلامت گروه سنی جوانان
 • سلامت گروه سنی  نوجوانان و بهداشت مدارس شامل بهداشت محیط مدرسه، معاینات سالانه  دانش آموزان و مشارکت درسنجش سلامت دانش آموزان کلاس اول و بیماریابی آنان واکسیناسیون در صورت نیاز اجرای برنامه های آموزشی در مدارس

5- خدمات پيشگيری و مراقبت از بيماريها

 • و اکسیناسیون و مراقبت از بیماریهای قابل پیشگیری بوسیله واکسن
 • آموزش چگونگي پيشگيري و درمان و توان بخشي موارد بيماري ها به بيماران و عموم مردم
 • درمان بيماراني كه داراي پروتكل درماني مشخص هستند.
 • بیماریابی
 • ارجاع و پيگيري موارد درمان
 • مراقبت از بیماران مبتلا به بیماریهای واگیر( سل – اسهال- ....)
 • آموزش و مراقبت ویژه زوجین ناقل تالاسمی
 • ارائه مراقبت های بیماریهای غیرواگیر: (فشارخون – دیابت – روانی- گواتر-  آسم – سرطانها و ....)و سوانح و حوادث در قالب برنامه سلامت گروههای هدف
 • مشارکت در اجرای برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه
 • گزارش بيماريهاي مشمول گزارش تلفني، هفتگي و ماهيانه

6-  بهداشت محیط روستا  شامل:

 • کنترل بهداشت مواد غذایی از طریق بازدید اماکن تهیه و توزیعنگهداری و فروش مواد غذایی در منطقه تحت پوشش
 • نظارت بر وضعیت بهداشتی اماکن عمومی
 • نظارت بر دفع بهداشتی زباله و فضولات حیوانی
 • بهسازی محیط و منابع آب و فاضلاب
 • کنترل بهداشت آب
 • کنترل بهداشت توالت ها و جمع آوری صحیح مدفوع
 • آلودگی های هوا
 • مدیریت بلایا
 • بهداشت مسکن  و پیگیری منازل در زمینه های مختلف بهداشتی
 • بیماری های منتقله از راه غذا و آب
 • جلب مشارکت روستائيان و شورای اسلامي روستا بمنظور ارتقای وضعیت بهداشتی روستا
 • تشكيل شوراي بهداشت روستا
 • مشارکت در پروژه های بهسازی محیط

7- خدمات بهداشت حرفه ای و بهداشت کارگران و کشاورزان

8-  همکاری با پزشک خانواده

9- مشارکت در اجرای طرح های ادغام شده در نظام شبکه

10- کمک های اولیه

11- درمان های ساده علامتی مشخص شده

12- جلب همکاری مردم جهت پيشبرد برنامه های بهداشتي

13-جلب همكاري ساير بخش ها ی دولتي و غير دولتي جهت پيشبرد برنامه های بهداشتي

14- جمع آوري و ثبت آمار، تنظيم و ارسال گزارش فعاليت ها به مركز بهداشتي درماني

15- ساير امور محوله