مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

تجهیزات بهداشتی درمانی پزشکی

- تجهیز آزمایشگاه مرکز شبانه روزی میاندشت به دستگاه کولترتوسط خیر محترم حاج حسن اصلانی

- اهداء یک عدد کپسول اکسیژن و مانومتر مرکز بهداشتی درمانی اسکندری توسط خیر محترم جناب آقای خیر اله رستمی

-اهداء یک دستگاه سونی کیت دیجیتالی خانه بهداشت قره بلطاق توسط خیر محترم آقای شعبانعلی بهاردوست

- اهداء 8 دستگاه گلوکومتر به مراکز بهداشتی درمانی توسط خیر محترم جناب آقای دکتر رضا کیخائی

- اهداء دستگاه ECG جهت مرکز بهداشتی درمانی ننادگان توسط خیر محترم جناب آقای علی میرزایی

- اهداء کپسول اکسیژن جهت پایگاه آشجرد توسط خیر محترم جناب آقای حاج قنبر حسنی

- اهداء یک دستگاه گلوکومتر توسط دهیاری محترم روستای اسکندری جهت مرکز اسکندری

- اهداء یک دستگاه سونی کیت جهت مرکز اسکندری توسط دهیاری محترم روستای اسکندری

- اهداء یک دستگاه سونی کیت جهت خانه بهداشت  سینگرد توسط خیر محترم جناب اقای سید حسن موسوی

- اهدای دو دستگاه کولر به پایگاه سلامت آشجرد توسط اهالی محله آشجرد

- اهدای یک تخت ژینکولوژی به خانه بهداشت غرغن توسط دهیاری و شورای اسلامی روستای غرغن

- اهدای یک دستگاه لیپید پرو به خانه بهداشت دره بید توسط اهالی محترم روستای دره بید  با کمک آقای سلیمان حسنی بهورز محترم

- اهدای یک دستگاه فشارسنج عقربه ای به خانه بهداشت ننادگان توسط خیر محترم سر کار خانم پروین سلیمی

- اهداء یک دستگاه گلوکومتر جهت پایگاه سلامت آشجرد توسط خیّر محترم سرکار خانم آذر رستمی مراقب سلامت و اهالی  محترم آشجرد

- اهداء یک دستگاه گلوکومتر MULTY CAREIN جهت پایگاه سلامت آشجرد توسط اهالی محترم آشجرد

-اهداء یک دستگاه لیپید پرو جهت خانه بهداشت دره بید توسط اهالی روستای دره بید

- اهداء یک عدد تخت بیمار جهت خانه بهداشت چیگان توسط خیر نیک اندیش

- اهداء 15عدد سرنگ انسولینNOVAMIX30 توسط خیر نیک اندیش

-اهداء 1 دستگاه الکترو 3 کاناله امواج نگار جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 1 ست بخیه جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 1 ست شست و شوی گوش جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 1 ست اتوسکوپ – افتالمسکوپ ولش آلن جهت خانه بهداشت بادجان

-  اهداء 1 عدد برانکارد ریکاوری جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 1 عدد ویلچر ارتوپدی دسته پایه متحرک جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 1 عدد پلک برگردان جهت خانه بهداشت بادجان به مبلغ 65 هزار تومان

- اهداء 1 عدد پلک بازکن جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 1 عدد دفترچه رنگی ایشی هارا جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 1 عدد فشارسنج جیوه ای دیواری جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 1 عدد تابلو دید برقی جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 40 جفت گوشواره مدل کافل جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 1 عدد گوش سوراخ کن جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 1 دستگاه آبسرد کن جهت خانه بهداشت بادجان

- اهداء 4 دستگاه لیپیدپرو جهت خانه های بهداشت بادجان ، درختک ، قودجانک و سفتجان توسط دهیاری محترم روستاها

- اهداء 1 دستگاه لیپیدپرو جهت خانه بهداشت ازونبلاغ توسط بهورزان محترم