مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

تجهیزات بهداشتی درمانی غیرپزشکی

- نصب یک دستگاه کلر زن در روستای موغان شهرستان فریدن توسط  دهیاری محترم روستا

- تامین هزینه خرید پکیج مرکز بهداشتی درمانی دامنه به همت خانواده محترم مرحوم حاج باقر علما زاده

- تامین هزینه تجهیز مرکز بهداشتی درمانی دامنه به همت خیرین محترم ورثه حاج جعفر عدیلی پور

- خرید 12 عدد صندلی ارباب رجوع جهت خانه بهداشت بادجان توسط دهیاری بادجان به همت خیر محترم جناب آقای خیر اله محمدی

- اهداء آبسرد کن جهت مرکز شماره 2 داران توسط خیر محترم

- اهداء یک دستگاه سی دی و تلوزیون جهت خانه بهداشت بادجان توسط آقای اسماعیلی دهیارسابق روستای قوهک

- اهداء یک عدد میز کامپیوتر به خانه بهداشت بادجان توسط خیر محترم جناب آقای روز علی افشاری

- اهداء آبسرد کن جهت مرکز بهداشتی درمانی شهر داران توسط خیر محترم جناب آقای فرامرز دادگستر

- اهداء یک دستگاه آبگرمکن دیواری بوتان جهت پانسیون شبکه بهداشت توسط خیر محترم جناب آقای حاج عباس شیروانی

- اهداء یک دستگاه آبسرد کن جهت مرکز بهداشتی درمانی شهر دامنه توسط خانواده محترم شهید علی اکبر صانعی

- اهدای آب سرد کن به خانه بهداشت چهلخانه توسط خیر محترم جناب آقای علی احمد سلطانی

- اهداء یک دستگاه آب سردکن جهت خانه بهداشت چهلخانه توسط جناب آقای علی احمد سلطانی