مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت و حمایت از بیماران نیازمند شهرستان خوانسار

با توجه به تشکیل انجمن خیرین بهداشت و درمان در سال های قبل ،اساسنامه انجمن بازنگری و اهداف بهداشت و پیشگیری در آن درج و جلسه مجمع عمومی موزخ 1390/8/8 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای فضل اله جواهری

مدیرعامل: جناب آقای هوشنگ صانعی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای محمد حسین رضایی

جناب آقای ماشاءاله اسدی

جناب آقای محمد میر خسروی

جناب آقای سید حسین توکلی

جناب آقای حمید رضا رضایی

جناب آقای سید محمد هاشمی

جناب آقای نعمت اله عصاری

جناب آقای منصور تقوی

سرکارخانم بتول صانعی (رابط انجمن در بیمارستان)

جناب آقای هادی پورعمادی (رابط انجمن)

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر محمد صادق فیاض : 57770343

آخرین اخبار

همایش تجلیل از خیرین بهداشت و سلامت خوانسار
ارسال شده در تاریخ جمعه 21 اردیبهشت 1397

همایش تجلیل از خیرین بهداشت و سلامت خوانسار

همایش تجلیل از خیرین بهداشت و سلامت خوانسار پنجشنبه 97/2/20 در این شهرستان برگزار گردید.