مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت و حمایت از بیماران نیازمند شهرستان خوانسار

با توجه به تشکیل انجمن خیرین بهداشت و درمان در سال های قبل ،اساسنامه انجمن بازنگری و اهداف بهداشت و پیشگیری در آن درج و جلسه مجمع عمومی موزخ 1390/8/8 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره : جناب آقای سید حسین توکلی

 مدیر عامل :  محمد تقی اورعی

 اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای هوشنگ صانعی

جناب آقای ماشاءاله اسدی

جناب آقای حیدر ساعدی 

جناب آقای برزو حاج صادقی

جناب آقای سید مرتضی رضوی

جناب آقای محمود اورعی

جناب آقای محمد عصاری

جناب آقای دکتر محمدصادق فیاضی

جناب آقای سید محمد هاشمی

جناب آقای مصطفی اردویی

جناب آقای نعمت اله عصاری

جناب آقای سید محمد عظیمی

جناب آقای حسن شکوری ( رابط سال 96 انجمن )

جناب آقای هادی پور عمادی ( رابط سال 97 انجمن )

سرکار خانم بتول صانعی ( رابط انجمن در بیمارستان )

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر محمد صادق فیاضی : 57770343

آخرین اخبار

همایش تجلیل از خیرین بهداشت و سلامت خوانسار
ارسال شده در تاریخ جمعه 21 اردیبهشت 1397

همایش تجلیل از خیرین بهداشت و سلامت خوانسار

همایش تجلیل از خیرین بهداشت و سلامت خوانسار پنجشنبه 97/2/20 در این شهرستان برگزار گردید.