مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت علی ابن ابی طالب (ع) شهرستان نطنز

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای دکتر شیری مورخ 1389/12/21 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای حاج ضیاء الدین انصاری

مدیرعامل: جناب آقای دکتر قاسم وشوشادی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای محمد عبقری

جناب آقای دکتر علیرضا چاووش زاده

جناب آقای سید حسن شجاعت الحسینی

جناب آقای حسین عبدالکریمی نطنزی

جناب آقای غلامرضا علی رحیمی

جناب آقای محمد مرادی

جناب آقای مصطفی عنادی

جناب آقای حسین روغنی عراقی

جناب آقای رضا سلمان پور

جناب آقای جواد نظرپور

جناب آقای حسن اعظمی( رابط اسبق انجمن)

جناب آقای محسن حسن بیگی( رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر علیرضا چاووش زاده : 54222156