مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان خمینی شهر

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن ،با حضور جناب آقای دکتر حیدری رییس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی(ع) و عضو هیآت مدیره مجمع جناب آقای صدیقی پور و جناب آقای مهندس صفاری مورخ 1389/12/12 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای محمد عموسلطانی

مدیرعامل: جناب آقای محمدتقی ثنایی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حاج احمد حاج هاشمی

جناب آقای حاج ابوطالب طاهری

جناب آقای محسن صرامی

جناب آقای حاج محمد مجیری

جناب آقای سید اصغر بنی هاشمی

جناب آقای رضا جورکش

جناب آقای علی رحمتی

جناب آقای پروفسور سید ظهیر ریحان میردامادی

جناب آقای حاج غفار غفورزاده

جناب آقای غدیرعلی مختاری

جناب آقای حاج نعمت اله طاهری

جناب آقای نوراله جبل عاملی

جناب آقای سیف اله قنائی

جناب آقای دکتر حسین سلیمان

جناب آقای مهندس حسین غضنفری

سرکارخانم زهرا پیمانی (رابط انجمن خیرین شبکه بهداشت )

جناب آقای حمید کریمی (رابط خیرین بیمارستان شهید اشرفی)

جناب آقای محمد دادگستر (رابط خیرین بیمارستان منظریه)