مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان دهاقان

جلسه ی مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره آن با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) و اعضاء هیأت مدیره مجمع جناب آقایان حجه فروش و دکتر شیری مورخ1389/9/23تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: حجت الاسلام و المسلمین ناصر جابرانصاری

مدیرعامل:جناب آقای رجب فرهمندیان

 اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای عبدالحسین احمدیان

جناب آقای دکتر حشمت ثالثی

جناب آقای علی اصغر موسوی

جناب آقای محمدرضا فروغی

جناب آقای علیرضا عبدالباقی

جناب آقای محمد خلیلیان

سرکار خانم زینب جلیلی

جناب آقای نعمت اله قاسمیان(رابط انجمن)

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر حشمت اله ثالثی : 53337281