مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان نجف آباد

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای صدیقی پور و جناب آقای مهندس صفاری مورخ 1389/10/15 تشکیل گردید

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر علیرضا غیور

مدیرعامل: جناب آقای ناصر چهارده معصومی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حاج ابوالقاسم حری

جناب آقای حاج علی سلیمیان نژاد

جناب آقای دکتر حمید گله داری

جناب آقای حاج محسن پیرمرادیان

جناب آقای سعید مروی

جناب آقای محمد امینی

جناب آقای مهندس حمید کاظمی

جناب آقای دکتر محمد حسن افلاکیان

جناب آقای مهندس ایرج همتی ها

سرکار خانم نجمه حاج اسماعیلی( رابط  سال 96 انجمن)

جناب آقای امیر رشیدی ( رابط سال 97 انجمن )

 

تماس با مدیریت محترم شبکه بهداشت ودرمان نجف آباد

 جناب آقای دکتر علیرضا غیور : 42630255