مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان نجف آباد

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای صدیقی پور و جناب آقای مهندس صفاری مورخ 1389/10/15 تشکیل گردید

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر علیرضا غیور

مدیرعامل: جناب آقای ناصر چهارده معصومی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حاج علی سلیمان نژاد

جناب آقای حاج ابوالقاسم حرّی

جناب آقای سعید مروی

جناب آقای مهندس ایرج همتی ها

جناب آقای دکتر محمدحسن افلاکیان

جناب آقای دکتر حمید گله داری

جناب آقای حمید کاظمی

جناب آقای حسن آقا ایزدی

جناب آقای حاج محسن پیرمرادیان

جناب آقای محمد امینی

سرکارخانم نجمه حاج اسماعیلی و جناب آقای امیر رشیدی (رابط انجمن)

 

تماس با مدیریت محترم شبکه جناب آقای دکتر علیرضا غیور : 42630255