مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت رقیه (س)شهرستان اردستان

جلسه ی مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره ی آن با حضور جناب آقای صدیقی پورمدیر عامل مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان(امام هادی(ع)) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای دکتر شیری مورخ 1389/11/23 تشکیل گردید .

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای علیرضا بهنام

مدیرعامل: جناب آقای دکتر حسن ذبیحی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای سید ولی اله صمیمی

جناب آقای حاج علی نوریان

جناب آقای عباسعلی عامری

جناب آقای محمدتقی عباس نژاد

جناب آقای رضا عرب

جناب آقای محمدعلی رضوانی

جناب آقای امراله گنجی

جناب آقای جلال گلخنی

جناب آقای محمدرضا آریافر

جناب آقای ابوالفضل فدوی

جناب آقای غلامرضا جمالی زاده (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر ذبیحی اردستانی : 54244043