مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت رقیه (س)شهرستان اردستان

جلسه ی مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره ی آن با حضور جناب آقای صدیقی پورمدیر عامل مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان(امام هادی(ع)) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای دکتر شیری مورخ 1389/11/23 تشکیل گردید .

 

رئیس هیئت مدیره : جناب آقای علیرضا بهنام

مدیر عامل : جناب آقای دکترمهیار حاجی مالیان

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن :

جناب آقای حاج علی سلامه زاده 

جناب آقای سید ولی اله صمیمی 

جناب آقای حاج علی نوریان

جناب آقای عباسعلی عامری

جناب آقای محمدتقی عباس نژاد 

جناب آقای مهدی ناجی

جناب آقای محمدعلی رضوانی

جناب آقای سید مهدی آموزگار

جناب آقای ناصر افتخاری

جناب آقای آریافر(رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر مهیار حاجی مالیان : 54244043