مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت رقیه (س)شهرستان اردستان

جلسه ی مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره ی آن با حضور جناب آقای صدیقی پور مدیر عامل مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان(امام هادی(ع)) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای دکتر شیری مورخ 1389/11/23 تشکیل گردید .

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر حسن ذبیحی اردستانی

نائب رئیس: حاج مصطفی بنایی

مدیرعامل: جناب آقای سید ابوالفضل شاهمرادیان

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای دکتر سید حامد روحانی

جناب آقای محمد تقی عباس نژاد

جناب آقای مسعود اشرفی

جناب آقای رضا عرب خاپوری

جناب آقای سهراب کریمی

جناب آقای عباسعلی عامری

سرکار خانم ناهید عابدینی

جناب آقای محمد علی رضوانی

جناب آقای سید سعید هاشمی

جناب آقای غلامرضا جمالی زاده (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر ذبیحی اردستانی : 54244043