مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت امام رضا (ع) شهرستان خور و بیابانک

با توجه به تشکیل انجمن خیرین بهداشت و درمان در سال های قبل ،اساسنامه انجمن بازنگری و اهداف بهداشت و پیشگیری در آن درج و جلسه مجمع عمومی موزخ 1390/2/3 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره:حجت الاسلام و المسلمین اکبر ذوالفقاری و جناب آقای دکتر محمدرضا سلمان (ریاست اسبق)

مدیر عامل: جناب آقای حاج مهدی فقروزی

 اسامی اعضاءهیئت مدیره انجمن:

جناب آقای اسماعیل امین

جناب آقای غدیر ایرجی

جناب آقای محمدرضا کمالی( رابط انجمن)

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر رضا ترابی : 46322241