مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت باقرالعلوم (ع) شهرستان فریدونشهر

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقایان حجه فروش و دکتر فدائی مورخ1389/10/18تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر حسن مقدسی

مدیرعامل: جناب آقای عباسعلی اصلانی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حاج محمدرضا نکوخو

جناب آقای ایرج جدیدی

جناب آقای غلامرضا رفیعی

جناب آقای دکتر افشین ملیانی

جناب آقای بهروز رحیمی

جناب آقای مرتضی اصلانی (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر افشین ملیانی : 57592035

آخرین اخبار

تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره شهرستان فریدونشهر در سال 1397
ارسال شده در تاریخ چهارشنبه 16 خرداد 1397

تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره شهرستان فریدونشهر در سال 1397

جلسه در تاریخ 1397/3/8 در محل پیست اسکی شهرستان با حضور اعضاء جدید هیئت مدیره شهرستان بمنظور تعیین ر [...]