مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع) شهرستان نائین

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای حجه فروش  و جناب آقای ملک نائینی مورخ 1390/2/22 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر سید غلامرضا نقیب زاده نایینی

مدیرعامل: جناب آقای علی اقبال

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای دکتر امیر عبداله قاسمی

جناب آقای ماشااله رضایی

جناب آقای رضا زهیری

جناب آقای محمد رضا قیصری

جناب آقای علی هادوی

جناب آقای محمد طحانی

سرکارخانم سمیه زمان نژاد

جناب آقای علیرضا عابدی (رابط انجمن)

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر امیر عبداله قاسمی : 46253020