مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام علی (ع) شهرستان لنجان

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای ابراهیم حجازی فر

مدیرعامل: جناب آقای احمد احمدیان

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای فضل اله بیگی

جناب آقای نادعلی توکلی

جناب آقای علی خانی

جناب آقای اکبر پولادی باغبهادرانی

جناب آقای محمدحسن احمدی ریزی 

جناب آقای ایوب عزتی

جناب آقای سیدمسعود میرصفایی (رابط انجمن)

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر علی وحدتی : 52235767