مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام علی (ع) شهرستان لنجان

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای احمداحمدیان

مدیر عامل:جناب آقای توکلی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای محمودحجازی

جناب آقای سید مسعود میرصفایی(رابط انجمن)

سرکار خانم کرمی

جناب آقای دکتر علی وحدتی

جناب آقای باقری

سرکار خانم ماه منیرکرمی

جناب آقای محبی

جناب آقای نبی اله ادیبی

جناب آقای پولادی

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر علی وحدتی : 52235767