مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام حسین (ع) شهرستان شهرضا

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای دکتر اسحاقی و سرکار خانم جعفری مورخ1389/11/25تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر محمد حسین حریری

مدیر عامل: جناب آقای سید نورالدین بحرینی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای محمد تقی فرزان

جناب آقای فضل اله ابراهیمی

جناب آقای مصطفی ناظم

جناب آقای حمیدرضا منصف

جناب آقای عباس اسماعیلی

جناب آقای سید رضا قریشی

حجت الاسلام و المسلمین محسن طاهری

جناب آقای دکتر حمید امامی

جناب آقای مظفر طاهری

جناب آقای محمدرضا نهضت

جناب آقای اسماعیل فرجام

جناب آقای مرتضی انصاری

جناب آقای اسماعیل سنجری

جناب آقای سیدحسین میرنیام

جناب آقای مسعود خوش نظر (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر مهیار حاجی مالیان : 53239100