مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام حسین (ع) شهرستان شهرضا

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای دکتر اسحاقی و سرکار خانم جعفری مورخ1389/11/25تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره:جناب آقای دکتر اکبر منصف

مدیر عامل:جناب آقای کمال خدادادی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای محسن یونسی                    

جناب آقای سید مصطفی بحرینی           

جناب آقای فضل ا... براهیمی                 

جناب آقای رحمت اله صاحبان                

جناب آقای حمیدرضا منصف                 

جناب آقای نورالدین بحرینی                  

جناب آقای کریم میربد                        

جناب آقای مصطفی ناظم                      

جناب آقای محمدتقی فرزان               

جناب آقای ابراهیم سبزواری              

جناب آقای علیرضا کاویان پور          

جناب آقای مسعود خوش نظر( رابط انجمن )          

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر حجت اله تنهایی : 53239100