مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام حسین (ع) شهرستان شهرضا

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای دکتر اسحاقی و سرکار خانم جعفری مورخ1389/11/25تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره:جناب آقای کمال خدادادی

مدیر عامل: جناب آقای محمدتقی فرزان

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای دکتر محمدمهدی باقی

جناب آقای فضل اله ابراهیمی

جناب آقای سید مصطفی بحرینی

جناب آقای رحمت اله تنهایی

جناب آقای ناصر براهیمی

جناب آقای حمیدرضا منصف

جناب آقای عبدالوهاب سالمی

جناب آقای دکتر حیدر حق پرست

جناب آقای فضل اله براهیمی( رابط اسبق انجمن)

جناب آقای مسعود خوش نظر (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر حجت اله تنهایی : 53239100