مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام حسین (ع) شهرستان شهرضا

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای دکتر اسحاقی و سرکار خانم جعفری مورخ1389/11/25تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره:جناب آقای دکتر اکبر منصف

مدیر عامل: جناب آقای کمال خدادادی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای محسن یونسی                     نائب رئیس

جناب آقای سید مصطفی بحرینی             خزانه دار

جناب آقای فضل ا... براهیمی                 بازرس اصلی

جناب آقای رحمت اله صاحبان                بازرس علی البدل

جناب آقای حمیدرضا منصف                  عضو اصلی

جناب آقای نورالدین بحرینی                   عضو اصلی

جناب آقای کریم میربد                          عضو اصلی

جناب آقای مصطفی ناظم                      عضو اصلی

جناب آقای محمدتقی فرزان                   عضو اصلی

جناب آقای ابراهیم سبزواری                 عضو علی البدل 

جناب آقای علیرضا کاویان پور              عضو علی البدل 

جناب آقای مسعود خوش نظر                رابط انجمن

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر حجت اله تنهایی : 53239100