مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای صدیقی پور مورخ 1389/11/17 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای عباسی خرّمی

مدیرعامل: جناب آقای دکتر ناصر رستمی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای محمدحسین نباتی

جناب آقای مهدی صحت

جناب آقای محمد شریفی

جناب آقای احمد امیدوار

جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی

جناب آقای مصطفی احمدی

جناب آقای محمدرضا صفوی

جناب آقای مرتضی شهیدی

جناب آقای حمید ذنوبی

جناب آقای مجتبی زالی

جناب آقای علی اکبر صدرایی

جناب آقای احمد بستاکی

جناب آقای محسن اتحادی

جناب آقای عطا شریفی

سرکارخانم اعظم یاوری (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر ناصر رستمی : 57422989

آخرین اخبار

مراسم بهره برداری۶ پروژه بهداشتی درمانی در شهرستان گلپایگان
ارسال شده در تاریخ ﺳﻪ شنبه 25 اردیبهشت 1397

مراسم بهره برداری۶ پروژه بهداشتی درمانی در شهرستان گلپایگان

مراسم بهره برداری۶پروژه بهداشتی درمانی در شهرستان گلپایگان در تاریخ ۲۴اردیبهشت ماه ۹۷برگزار شد.

انتخابات اعضاء هیئت مدیره انجمن خیرین بهداشت و درمان گلپایگان
ارسال شده در تاریخ دوشنبه 8 مرداد 1397

انتخابات اعضاء هیئت مدیره انجمن خیرین بهداشت و درمان گلپایگان

انتخابات اعضائ هیئت مدیره ( نوبت سوم) انجمن خیرین بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان روز سه شنبه مورخ ۹ [...]

جلسه تبیین اولویت های بهداشتی درمانی شهرستان گلپایگان
ارسال شده در تاریخ دوشنبه 30 مهر 1397

جلسه تبیین اولویت های بهداشتی درمانی شهرستان گلپایگان

جلسه تبیین اولویت های بهداشتی درمانی شهرستان گلپایگان