مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت وسلامت حضرت رسول(ص)شهرستان بوئین و میاندشت

رئیس هیئت مدیره : جناب آقای دکتر رضا کیخائی

مدیر عامل: جناب آقای مهندس غلامحسن مهدی 

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن : 

جناب آقای جعفر قنبری

جناب آقای مجتبی دوست محمدی

جناب آقای ابراهیم قاسمی

جناب آقای محمد تقی فرهادی

جناب آقای جانیک نظریان

جناب آقای علی اصغر کریمی

جناب آقای مرتضی احمدی

جناب آقای محمد اسماعیل شجاعی

جناب آقای قربانعلی کیخائی

جناب آقای علی محمد کیخائی

جناب آقای کاظم محمدی

جناب آقای فرهاد اصلانی

جناب آقای احمد زالی

جناب آقای هدایت مقصودی (رابط سال 96 انجمن)

سرکار خانم زهرا جدیدی (رابط سال 97 انجمن )

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر رضا کیخایی :  57524666