مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت وسلامت حضرت رسول(ص)شهرستان بوئین و میاندشت

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر رضا کیخائی

مدیرعامل: جناب آقای مهندس غلامحسن مهدی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حاج قنبر جعفری

جناب آقای مجتبی دوست محمدی

جناب آقای ابراهیم قاسمی

جناب آقای حسن ریاحی

جناب آقای مجتبی نجفی

جناب آقای حسین مهدوی

جناب آقای مرتضی احمدی

جناب آقای مرتضی بهادری

جناب آقای احسان کاویانی

جناب آقای هدایت مقصودی

جناب آقای سید علی ریحانی (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر رضا کیخائی :  57524666