مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت وسلامت حضرت رسول(ص)شهرستان بوئین و میاندشت

رئیس هیئت مدیره : جناب آقای دکتر رضا کیخائی

مدیر عامل : جناب آقای مهندس غلامحسن مهدی 

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن : 

جناب آقای قنبر جعفری

جناب آقای مجتبی دوست محمدی

جناب آقای ابراهیم قاسمی

جناب آقای مهندس محمدتقی فرهادی

جناب آقای علی کیخایی

جناب آقای علی اصغر کریمی

جناب آقای کاظم محمدی

جناب آقای مرتضی احمدی

جناب آقای فرهاد اصلانی

جناب آقای هدایت مقصودی (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر رضا کیخایی :  57524666