مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت وسلامت حضرت رسول(ص)شهرستان بوئین و میاندشت

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر رضا کیخائی

مدیرعامل: جناب آقای مهندس غلامحسین مهدی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حاج قنبر جعفری

جناب آقای مجتبی دوست محمدی

جناب آقای ابراهیم قاسمی

جناب آقای مهندس محمدتقی فرهادی

جناب آقای علی کیخایی

جناب آقای حاج اصغر کریمی

جناب آقای مرتضی احمدی

جناب آقای اسماعیل شجاعی

جناب آقای هدایت مقصودی و سرکارخانم زهرا جدیدی (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر رضا کیخایی :  57524666