مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت وسلامت امام علی(ع)اصفهان دو

جلسه ی مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام علی(ع) جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره ی آن با حضور جناب آقای میرلوحی بازرس مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع)استان اصفهان مورخ 1396/11/16 تشکیل گردید .

رئیس هیئت مدیره : جناب آقای امیرحسین امیدیان

مدیرعامل :جناب آقای دکتر امیرحسین شیرانی و جناب آقای محمد حسن طغرایی

اسامی اعضای هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای رضا نعمتی                  

جناب آقای دکتر آیت سهرابی

جناب آقای مرتضی حاتمی                 

جناب آقای سید مهدی حسینی                   

جناب آقای قاسم عباسی     

سرکار خانم دکتر منصوره ابوفاضلی                    

جناب آقای محمد شهبازی                     

جناب آقای مصطفی مهربد

سرکار خانم مریم جلوانی

جناب آقای مجید رضوانی(رابط سال 96 انجمن )

جناب آقای بهزاد حیدریان (رابط سال 97 انجمن)

             

 

 

تماس با مدیر شبکه دکتر منصوره ابوفاضلی :   6 - 36630275

آخرین اخبار

مراسم افتتاحیه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اصفهانک
ارسال شده در تاریخ یکشنبه 18 شهریور 1397

مراسم افتتاحیه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اصفهانک

مراسم افتتاحیه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اصفهانک