مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت وسلامت امام علی(ع)اصفهان دو

جلسه ی مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام علی(ع) جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره ی آن با حضور جناب آقای میرلوحی بازرس مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع)استان اصفهان مورخ 1396/11/16 تشکیل گردید .

 

اسامی اعضای هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای امیرحسین امیدیان              رئیس هیئت مدیره

جناب آقای رضا نعمتی                        نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای محمد حسن طغرایی           خزانه دار

جناب آقای امیرحسین شیرانی              مدیرعامل

سرکارخانم دکترمنصوره ابوفاضلی        عضو اصلی

جناب آقای مرتضی حاتمی                   عضو اصلی

جناب آقای سید مهدی حسینی            عضو اصلی

جناب آقای قاسم عباسی                     عضو اصلی

جناب آقای محمد شهبازی                   عضو اصلی

جناب آقای مصطفی مهربد                عضو اصلی

سرکارخانم مریم جلوانی                      بازرس اصلی

جناب آقای مجید رضوانی                    رابط انجمن

 

تماس با مدیر شبکه دکتر منصوره ابوفاضلی :   6 - 36630275

آخرین اخبار

مراسم افتتاحیه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اصفهانک
ارسال شده در تاریخ یکشنبه 18 شهریور 1397

مراسم افتتاحیه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اصفهانک

مراسم افتتاحیه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اصفهانک