مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

احداث و تکمیل اورژانس و توسعه بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز

 - اهداء وجه نقد جهت ساختمان اورژانس بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز توسط خیر محترم جناب آقایان احمد و محمود آقا نجفی