مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

معرفی مجمع

سلامتی شما آرزوی ماست...

دکتر کمال حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیات مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان دکتر کمال حیدری(امام هادی(ع)) :

 

 

 

 

سلامتی بسیار ارزشمند است و نعمتی بالاتر از آن نیست چرا که می گویند سلامتی یعنی احساس رفاه و راحتی کامل از نظر جسمی ،روانی، اجتماعی و  معنوی و این که تنها بیمار نبودن سلامتی نیست به همین خاطر اول و اخر هر کلام معمولاً سلام است و طلب سلامتی. برخورداری جامعه از سلامت   نسبی مناسب می تواند موتور توسعه را تقویت، نیروی اقتصادی توسعه را افزوده و مبارزه برای کاهش فقر را  تشدید نماید و در نهایت جامعه ای سالم   با نشاط و پویا به دنبال خواهد داشت.

همانگونه که در سایر عرصه های خدمت رسانی برای آحاد جامعه خیرین پیشزو و نقش اساسی بازی نموده اند؛ در عرصه سلامت نیز نقش مشارکت های مردمی و حضور خیرین و واقفین از دیرباز بسیار تأثیر گذار بوده است و موجب افتخار شهر و استان ولایت مدار اصفهان می باشد که در این راستا مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال 1386با هدف پیشگیری بهتر از درمان و با شعار100=1 کاشت یک دانه پیشگیری مساوی با برداشت صد میوه سلامتی تشکیل گردید و به دنبال آن  در سال 1389 تشکیل انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها شکل گرفت  بطوری که هم اکنون در 23 شهرستان استان مشغول فعالیت می باشند .در طول یک دهه گذشته مبلغ 1630000000000ریال توسط خیرین بزرگوار و ارجمند استان هزینه شده و 288202 متر مربع عرصه و عیان(زمین ،احداث،بازسازی)لحاظ شده است.