مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

نوید کرامت
جمع شد
هدف
20.0
20,000 ریال
10,000,000 ریال

چرا مرگ مادر؟!!!

در حال حاضر روزانه حدود 800 مادر باردار در دنیا بر اثر عوارض قابل اجتناب بارداری و زایمان جان خود را از دست می دهند و هرگز طعم شیرین مادر شدن را نمی چشند و متاسفانه حدود 20 برابر این تعداد دچار عوارض ناشی از بارداری و زایمان می شوند که تا پایان عمر درگیر آن خواهند بود. عوارض درمان نشده بارداری و زایمان به معنی این است که 20-10 میلیون زن در سال توان حمایت از خود و خانواده را از دست می دهند. بسیاری ازموارد مرگ و عوارض مادری قابل پیشگیری است و در جهان امروز امکانات لازم برای جلوگیری ازآنها وجود دارد. فراهم سازی دسترسی به این مراقبت ها برای تمامی مادران باردار همیشه مورد توجه سیاست گذاران برنامه سلامت بوده و هست. علی رغم ارایه خدمات مراقبتی رایگان در کلیه ی واحدهای بهداشتی، مشکلات اقتصادی و عدم وجود برنامه های حمایتی مدون از مادران بی بضاعت همیشه به عنوان چالشی بر سر راه ارایه کامل خدمات مراقبتی برای مادران است. از جمله برخورداری از تغذیه ی صحیح که با فراهم سازی سبد غذایی میسر می شود یا تامین هزینه خدمات سونوگرافی و آزمایشگاهی جهت تست های تشخیص زودرس سلامت جنین که به منظور کاهش تولد فرزندی با نقایص مادرزادی (نظیر سندرم داون و....) انجام
می شود و در حال حاضر پوشش بیمه ای مناسبی برای این خدمات وجود ندارد. تعاملات بین بخشی و مشارکت آگاهانه آحاد جامعه و نهاد های حمایتگر با تحت پوشش قرار دادن مادران نیازمند و پرخطر و فراهم سازی امکان ارایه خدمات کامل و با کفایت گام مهمی در راستای اهداف سلامت جامعه بوده و با به دنیا آمدن نوزاد سالم از مادری سالم تضمین کننده ی جامعه ای با آینده ای روشن است.