مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

نوید کرامت
جمع شد
هدف
0.0
0 ريال
10,000,000 ريال

چرا مرگ مادر؟!!!

در حال حاضر روزانه حدود 800 مادر باردار در دنیا بر اثر عوارض قابل اجتناب بارداری و زایمان جان خود را از دست می دهند و هرگز طعم شیرین مادر شدن را نمی چشند و متاسفانه حدود 20 برابر این تعداد دچار عوارض ناشی از بارداری و زایمان می شوند که تا پایان عمر درگیر آن خواهند بود. عوارض درمان نشده بارداری و زایمان به معنی این است که 20-10 میلیون زن در سال توان حمایت از خود و خانواده را از دست می دهند. بسیاری ازموارد مرگ و عوارض مادری قابل پیشگیری است و در جهان امروز امکانات لازم برای جلوگیری ازآنها وجود دارد. فراهم سازی دسترسی به این مراقبت ها برای تمامی مادران باردار همیشه مورد توجه سیاست گذاران برنامه سلامت بوده و هست. علی رغم ارایه خدمات مراقبتی رایگان در کلیه ی واحدهای بهداشتی، مشکلات اقتصادی و عدم وجود برنامه های حمایتی مدون از مادران بی بضاعت همیشه به عنوان چالشی بر سر راه ارایه کامل خدمات مراقبتی برای مادران است. از جمله برخورداری از تغذیه ی صحیح که با فراهم سازی سبد غذایی میسر می شود یا تامین هزینه خدمات سونوگرافی و آزمایشگاهی جهت تست های تشخیص زودرس سلامت جنین که به منظور کاهش تولد فرزندی با نقایص مادرزادی (نظیر سندرم داون و....) انجام
می شود و در حال حاضر پوشش بیمه ای مناسبی برای این خدمات وجود ندارد. تعاملات بین بخشی و مشارکت آگاهانه آحاد جامعه و نهاد های حمایتگر با تحت پوشش قرار دادن مادران نیازمند و پرخطر و فراهم سازی امکان ارایه خدمات کامل و با کفایت گام مهمی در راستای اهداف سلامت جامعه بوده و با به دنیا آمدن نوزاد سالم از مادری سالم تضمین کننده ی جامعه ای با آینده ای روشن است.