مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سایت مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

خیّرگرامی ، موارد زیر جهت استفاده بهینه از خدمات سایت می باشد و تأیید آن به معنی توافق کامل شما با شرایط ذیل تلقی می گردد:

بند1:    

بند 2 : کلیه اصول و رویه های مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان( امام هادی (ع)) منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و طبق قوانین جرائم رایانه ای و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی فعالیت می نماید و مدیران آن مجاز به قرار دادن مطالب سیاسی یا مغایر با شئونات اخلاقی و مذهبی کشور ایران را در این وب سایت نمی باشند.

بند 3 : هر گونه تغییرات در مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان( امام هادی (ع)) در همین صفحه منتشر و به روزرسانی می شود و شما توافق می کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش تغییرات آینده می باشد .

بند 4 : مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان( امام هادی (ع)) با این یقین که تمامی افراد هدف خیر ، همکاری و همیاری در ارتقاء و توسعه بهداشت و سلامت استان اصفهان را دارند از همه ی بزرگواران تقاضا میکند در صورتیکه قصد استفاده از محتوای سایت و  تبادل لینک با مجمع و یا تبلیغ برای توسعه درسایت خود را دارید. این کار را با اطلاع و کسب موافقت کتبی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان( امام هادی (ع) ) انجام دهید.

* هرگونه استفاده از نام ،لوگو و لینک بدون موافقت کتبی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))غیرقانونی بوده و قابل پیگیری قانونی می باشد.

بند 5 : اطلاعات کاربران کاملا محرمانه بوده و مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان( امام هادی (ع)) اطلاعات کاربران را به اشخاص حقیقی و حقوقی  واگذار نخواهد کرد .

بند6: در کمک های آنلاین خیرین ، مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان( امام هادی (ع)) به عنوان فروشنده و خیّر پرداخت کننده وجه اینترنتی به عنوان خریدار تلقی می شود.

بند 7 : کاربران هنگام واریز آنلاین ملزم می باشد اطلاعات صحیح و کامل خود را ( مشخصات فردی، شماره تماس و ایمیل) در پایگاه درج کنند. بدیهی است کاستی یا نادرستی اطلاعات باعث اخلال در انجام عملکرد صحیح خواهد شد.

بند8: اگر در جریان پرداخت وجه ، ارتباط با شبکه قطع شود، وظیفه حل مشکلات احتمالی بر عهده ی بانک می باشد و هزینه ی کم شده از حساب ، طبق قوانین بانکی به حساب مشتری عودت داده می شود و مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان( امام هادی (ع)) در این روند مسئولیتی ندارد.