مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

عملکرد مجمع

خلاصه ای از عملکرد مجمع خیرین بهداشت وسلامت استان اصفهان (امام هادی (ع) ) و انجمن خیرین بهداشت و  سلامت شهرستان های استان

از بدو تأسیس لغایت شش ماهه اول 96

- راه اندازی 23 انجمن خیرین بهداشت و سلامت در شهرستان های استان اصفهان

- احداث ، اهداء ، تعمیر ، تکمیل و  بازسازی 593  واحد بهداشتی درمانی با عرصه و اعیان 481001 متر مربع شامل:

1-  اعیان : 343991 متر مربع است که 120696 متر مربع آن خیر ساز (391 باب ) و 233295 متر مربع آن با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  می باشد(123 باب ) .

2- عرصه :137010 مترمربع (79 قطعه زمین)

- اهداء 303 قلم تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی به تعداد 4098 عدد

- چاپ و تکثیر 670698 رسانه آموزشی با 158 موضوع (کتاب سرطان برست – کتاب روابط عاطفی و ازدواج – کتاب پیشگیری و کنترل اضافه وزن کودکان – کتاب راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی – کتاب شما از چه ظروفی استفاده می کنید - پمفلت هپاتیت چیست – DVD بیشتر بدانیم، بهتر زندگی کنیم و ...)

- احداث و راه اندازی مرکز جامع اختلالات تکامل کودکان

- احداث و راه اندازی ساختمان تدبیر با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- برگزاری 201 جلسه عمومی هر 15 روز یک مرتبه

- برگزاری 90 جلسه هیئت مدیره

- برگزاری 22 جلسه انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستانها

​- برگزاری 5 جلسه کمیته تحقیقات و فناوری بوعلی سینا

- توانمندسازی گروه زنان آسیب پذیر ( معتاد، مبتلا به ایدز، بد سرپرست)