مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

دستگاه لارنگوسکوپ

اهدا یک دستگاه لارنگوسکوپ توسط خیر محترم جناب آقای علیرضا هارونی به بیمارستان شهید رجائی داران

عملکرد دستگاه به شرح زیر است : 

  • لارنگوسکوپ، فواید بسیاری در زمینه‌های هوشبری و مراقبت‌های ویژه دارد. همچنین می‌تواند دید شفاف و واضحی را از مسیر هوایی بیمار با لوله‌گذاری سریع فراهم کند.