مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

خدمات حمایتی

- تهیه قرص آهن جهت آهن یاری دانش آموزان بادرود توسط بخشداری بخش امامزاده

- اهداء وجه نقد جهت انجمن خیرین بهداشت و سلامت توسط خیرین محترم جناب آقایان دکتر سید جعفر میرترابی ، محمدحسن خان، مهندس محمدی طامه و سرکارخانم لیلی عسگری ، خیرین ناشناس

- اهداء پکیج آموزشگاه بهورزی توسط مشارکت های مردمی از طریق حساب انجمن شهرستان

- اهداء تعدادی کادو به بیماران جهت بیمارستان فاطمیه توسط خیّر محترم جناب آقای علی موذنی

- اهداء 3 عدد اسباب بازی جهت بیمارستان فاطمیه توسط خیّر محترم جناب آقای ابراهیم فهیمی