مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

تجهیزات بیمارستانی پزشکی

- اهداء دستگاه الکتروآنالیز به همت خیر محترم جناب آقای عبدالله شریفی به بیمارستان فاطمیه بادرود در شهرستان نطنز

- اهداء دستگاه ساکشن جهت بیمارستان فاطمیه بادرود در شهرستان نطنز توسط شورای محترم خالد آباد

- اهداء فیلم فوتومتر آزمایشگاه جهت بیمارستان فاطمیه بادرود در شهرستان نطنز توسط خیّر ناشناس

- اهداء دستگاه یورین آنالایزر جهت آزمایشگاه بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای حاج رضا مؤذنی

- اهداء دستگاه لیزر فیزیوتراپی جهت بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز توسط خیّر محترم جناب آقای حسام سهیلی

- اهداء دستگاه رگ یاب نوزادان جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای محمد غفاریان

- اهداء یک دستگاه هولتر مانیتورینگ جهت بخش CCU بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز توسط خانواده محترم مرحوم جلیل ضابطی

- اهداء 2 عدد کپسول اکسیژن و 2 عدد مانومتر جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیرین محترم جناب آقایان محمد نوریان و رحمت واثقی

- اهداء سونی کید و ترازوی اطفال جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای صدراله چاکری

- اهداء 5 عدد ویلچر جهت بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز توسط خیّر محترم جناب آقای حاج آقا شجاعت الحسینی

- اهداء یک عدد ویلچر جهت بیمارستان فاطمیه توسط خیرین محترم خانواده مرحوم رمضان سپهری

- اهداء 5 دستگاه گلوکومتر و فشارسنج جهت بیمارستان فاطمیه توسط خیرین محترم جناب آقایان فیروزی و صدیقیان

- اهداء 2 عدد گوشی پزشکی و فشارسنج جهت بیمارستان فاطمیه توسط خیرین محترم جناب آقایان شریفی مقدم،گلیان

- اهداء 5 عدد ویلچر جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای دکتر شجاعت الحسینی

- اهداء یک عدد دیش استیل ست جراحی جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای دکتر علیرضا چاوش زاده

- اهداء یک عدد دستگاه فتو تراپی جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای علی موذنی

- اهداء 2 عدد گلوکومتربیونیم جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای صدیقیان

- اهداء گلوکومتر، فشارسنج ، ترازو ، نبولایزر و مانومتر جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای محمد اسماعیلیان

- اهداء 2 عدد فشار سنج عقربه ای جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای جوزقی

- اهداء 4 عدد تشک مواج و پمپ تشک مواج جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای علی موذنی

- اهداء 6 عدد ترالی حمل کپسول اکسیژن جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای امیر حسین چاکری

- اهداء یک عدد شیر دوشی برقی جهت بیمارستان خاتم الانبیاء توسط خیّر محترم جناب آقای حسن ترابیان

- اهداء کپسول اکسیژن جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای محمد قنبریان

- اهداء بخور آبسرد جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم شهرستان

- اهداء کپسول اکسیژن جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خانواده محترم مرحوم جامعی

- اهداء کپسول اکسیژن جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیرین محترم برادران حقانی فر

- اهداء کپسول اکسیژن جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای کاظم یگانه

- اهداء یک عدد ویلچر و تشک مواج جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای علی رستمی

-اهداء 2 عدد ویلچر جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر ناشناس

- اهداء یک دستگاه اکسیژن ساز جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط جناب آقای دشتی

-اهداء 7 عدد صندلی چرخدار جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای شهبازی

- اهداء یک دستگاه کپسول اکسیژن جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای قنبریان

- اهداء یک عدد کاف کابل رابط پالس اکسی متر جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای گودرزی

- اهداء تجهیزات اتاق عمل جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم سرکار خانم شاهدی

- اهداء 3 دستگاه مانومتر جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای نوین بخت

- اهداء فتوتراپی دیجیتال  جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیّر محترم جناب آقای ماندعلی علافیان

- اهداء یک دستگاه تستر ونتیلاتور جهت بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز توسط شرکت تایماز

- اهداء چارت بینایی سنجی جهت بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز توسط خیر محترم سرکار خانم زهرا علیرحمی

- اهداء 4 دستگاه فشارخون بهمراه گوشی جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم جناب آقای عبداله فتاحی

- اهداء یک دستگاه پرده هوا جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم جناب آقای حسین بلالیان

- اهداء 100 عدد پین اتاق عمل جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم جناب آقای رحمت ابوذری

- اهداء یک عدد ویلچر جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم جناب آقای رحمت معماری

- اهداء یک دستگاه پالس اکسی متر اطفال جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم جناب آقای حسین فیروزی

- اهداء وجه نقد جهت تامین تجهیزات اورژانس بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیرین محترم جناب آقایان جعفر زمانی ، حسن غلامی ، سعید عصایی ، علی صالحیان  و محمد ساربانی  

- اهداء یک دستگاه پالس اکسی متر جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم جناب آقای حسین فیروزی زاده

- اهداء یک عدد صندلی چرخدار جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم سرکار خانم الهام محمودی

- اهداء دو عدد صندلی چرخدار جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم جناب آقای حاج محمد فیروزیان

- اهداء سه دستگاه فشارسنج آل پی کادو و سه دستگاه گلوکومتر جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خانواده محترم مرحوم رمضان سپهری

- اهداء دو دستگاه فشارسنج آل پی کادو جهت بیمارستان فاطمیه بادرود توسط خیر محترم جناب آقای عباس آرمین