مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

تجهیزات بهداشتی درمانی پزشکی

- اهداء سونی کید و تب سنج جهت خانه بهداشت طامه در شهرستان نطنز توسط خیّر محترم جناب آقای حاج حسین مهدی زاده

- اهداء 2 عدد تب سنج و نوارقلب جهت مرکز امیرالمؤمنین (ع) در شهرستان نطنز توسط خیّر محترم جناب آقای حسن تبرایی

- اهداء مانومتر دستگاه اکسیژن جهت مرکز بهداشتی درمانی خالدآباد به همت خیّر محترم سرکارخانم مریم عبدلی

- اهداء سونی کیت جهت خانه بهداشت متین آباد توسط خیّر ناشناس

- اهداء تخت ژنیکولوژی جهت خانه بهداشت طامه توسط خیرین محترم طامه

- اهداء کیت گلکومتر جهت خانه بهداشت روستای نسران توسط خیّر محترم جناب آقای رضایی