مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

بررسی شکایات

جهت طرح حضوری شکایات به آدرس زیر مراجعه نمایید در غیر این صورت  با شماره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی(ع)) تماس حاصل فرمایید.

آدرس

اصفهان ، خیابان ابن سینا ، مرکز بهداشت استان
مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)

تلفن

031-34488862
09130145997